Reinhard Steennot

Beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij bijzondere overeenkomsten

WP 2008-13

De doelstelling van deze bijdrage bestaat erin aandacht te besteden aan beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij bijzondere overeenkomsten. Deze bedingen worden in de praktijk frequent opgenomen in contracten, in het bijzonder in standaard- en toetredingscontracten. In deze bijdrage zalonderzocht worden welke grenzen het gemeen verbintenissenrecht, het recht inzake bepaalde bijzondere overeenkomsten en het consumentenrecht stellen aan de mogelijkheid om dergelijke bedingen in de overeenkomst op te nemen.