PUC Willy Delva 50: Economisch recht (lustrum editie)

In het voorjaar van 2024 vindt de 50ste editie van onze postuniversitaire cyclus Willy Delva plaats. Prof. dr. Reinhard Steennot neemt het voorzitterschap waar en verzamelde eminente sprekers binnen het Economisch recht.

Het programma sluit aan bij verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht, dat in 2023 zijn tiende verjaardag vierde. We grijpen deze cyclus meer concreet aan om in te gaan op enkele recente wetswijzigingen alsook om aandacht te besteden aan nieuwe jurisprudentiële en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast het mededingings-en consumentenrecht, zullen handelscontracten, intellectuele eigendomsrechten en het insolventierecht aan bod komen.

Bij deze 50ste editie hoort uiteraard een feestelijke slotsessie en zoals gebruikelijk heeft u de mogelijkheid om ook het verslagboek aan te kopen.

Inschrijven kan hier.

Programma

Sessie 1 (donderdag 29 februari 2024): Misbruik van economische afhankelijkheid

 • Misbruik van economische afhankelijkheid – Prof. Dr. Gert Straetmans, UA
 • Nieuwe groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten – Mr. Jan Bocken, advocaat, Eubelius

Sessie 2 (donderdag 7 maart 2024): Marktpraktijken en consumentenbescherming

 • Invordering van schulden van de consument: boek XIX – Dr. Jarich Werbrouck, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Collectieve vorderingen – Prof. Dr. Reinhard Steennot, UGent

Sessie 3 (donderdag 28 maart 2024): Handelscontracten

 • Wilsautonomie, ethiek en duurzaamheid in handelscontracten – Prof. Dr. Régine Feltkamp, VUB, advocaat, Ariga en Prof. Em. Ludo Cornelis, VUB, advocaat, Eubelius
 • De handelsagentuurovereenkomst anno 2024? – Dries Rooses, manager, Deloitte Private en Anouk Vancraeynest, senior legal consultant, Deloitte Private

Sessie 4 (donderdag 18 april 2024): Insolventie

 • Het lot van aandeelhouders in het nieuwe reorganisatierecht – Prof. Dr. Dominique De Marez
 • Nieuwe alternatieve faillissementsscenario’s: het stil faillissement en de gerechtelijke ontbinding – Drs. Gauthier Vandenbossche, UGent en Prof. Dr. Diederik Bruloot, UGent

Sessie 5 (donderdag 25 april 2024): Intellectuele rechten

 • Actua auteursrecht – Prof. Dr. Simon Geiregat, UGent
 • Het modellenrecht: recente rechtspraak en toekomstperspectieven” – Prof. Dr. Hendrik Vanhees, UGent – UA
 • Actua merkenrecht – Mr. Paul Maeyaert, advocaat, Fencer – maître de conférences, ULiège en Jeroen Muyldermans, advocaat, Fencer

Sessie 6 (donderdag 16 mei 2024): Feestelijke slotzitting

Over heden, verleden en toekomst van de (permanente) vorming van juristen aan de UGent

 • Mevr. Beatrijs Deconinck, Eerste voorzitter Hof van Cassatie
 • Dhr. Michel Oosterlinck, Eerste voorzitter Hof van beroep Gent
 • Prof. Dr. Em. Willy van Eeckhoutte, UGent, advocaat bij het Hof van Cassatie