FLI Notes


Latest FLI Notes

Current year

Hans De Wulf

Climate litigation against private companies

Hans De Wulf

La réforme (2019) du droit belge des sociétés: stratégies et philosophies

Hans De Wulf, Diederik Bruloot

Toelichtende nota: De positie van de kapitaalhouder bij herstructurering en de afstemming van de bepalingen van boek XX WER over de herstructureringen op het WVV

De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht, waaronder FLI-leden Diederik Bruloot en Hans De Wulf, het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht - Centre belge du droit des sociétés een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij de eerste toepassingen van de nieuwe herstructureringswetgeving.

Hans De Wulf, Jan Cerfontaine

Independent Directors Controlling Shareholders

These are the slides accompanying a presentation given by Jan Cerfontaine and Hans De Wulf, at the “Listed Companies day” organized by Guberna and VOB-FEB in November 2022. They argue that regulators, governance codes, supervisory authorities rely too much, in a system with controlling shareholders like the Belgian one, on independent directors to solve governance problems. If independent directors are to play the role envisaged by these governance authorities, changes to both mandatory statutory corporate law and to Belgian board culture are required.

Julie Goetghebuer

Het gebruik van AI bij de kredietwaardigheidsbeoordeling: toelaatbaarheid en aansprakelijkheid

Floris Mertens

Het gebruik van AI in het bestuur van vennootschappen

Last year