Studienamiddag “Recht en duurzaamheid” van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

Vanuit de maatschappij klinkt de roep om verduurzaming steeds luider. Algemeen wordt aangevoeld dat een koerswijziging nodig is om de complexe ecologische, maatschappelijke, economische, … uitdagingen het hoofd te bieden. Deze uitdagingen situeren zich niet langer in de toekomst maar in het heden.

Om die maatschappelijke roep naar duurzaamheid om te zetten in recht, heeft een groep auteurs de verhouding tussen recht en duurzaamheid onderzocht in diverse rechtsgebieden. Daaronder ook Hans De Wulf en Louise Van Marcke van het IFR. Op 6 mei 2022 zullen zij de belangrijkste bevindingen van hun bijdrage over vennootschapsrecht en duurzaamheid voorstellen op de studienamiddag “Recht en duurzaamheid”, georganiseerd door het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht – Revue de Droit Commercial Belge (TBH-RDC).

Info en inschrijven: www.intersentia.be/opleidingen