Simon Landuyt

Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder

In dit boek wordt onderzocht op welke wijze risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met behulp van de economische methode worden de relevante variabelen geïdentificeerd die een dieper inzicht bieden in dit vraagstuk. Als kapstok hierbij worden de regels onderzocht met betrekking tot de van rechtswege achterstelling van aandeelhoudersleningen, een typisch risicoverdelend mechanisme. Om na te gaan of en hoe de economische bevindingen zich in de wettelijke praktijk vertalen, wordt in het boek een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen het Belgische, het Duitse en het Amerikaanse (VS) recht. Tot slot doet de auteur een aantal aanbevelingen die de wetgever kan meenemen bij het opmaken van regulering in dit domein.

De lezer maakt in dit referentiewerk kennis met een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. Het richt zich dan ook in eerste instantie tot iedereen die geïnteresseerd is in het bredere domein van corporate finance (law). Het geeft vennootschapsjuristen inzicht in de economische krachten achter de financieringsovereenkomsten die ze opmaken voor hun clientèle. De auteur maakt tevens een diepgaande juridische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder, zodat het boek werk ook nuttig geconsulteerd kan worden bij de oplossing van specifieke technische vraagstukken.

Intersentia

, Antwerpen - Cambridge , October 2020 , 150€ , 9789400012554