Eddy Wymeersch

Aandeelhouders in de crisis

WP 2009-09

De ontwikkelingen in de financiële crisis bevatten talloze elementen die ook voor de ontwikkeling van het vennootschapsrecht relevant zijn. Het debat rond de herziening van de governance regelen is reeds volop aan de gang, en heeft zich vooral toegespitst op de vraag van de vergoeding van de bestuurders. Maar ook wat de positie vand e aandeelhouders betreft vallen enkele merkwaardige ontwikelingen te vermelden. Het contrast met het vennootschapsleven zoals het voor de crisis beoefend werd, en het leven na de crisis is aanzienlijk en zal ook voor de toekomstige ontiwkkelingen relevantie vertonen.