Dominique Blommaert

De derde-medeplichtigheid van de niet-professionele verkoper aan de schending door de kredietnemer van het beding van eigendomsvoorbehoud ten gunste van de kredietgever

WP 2023-3

In deze Working Paper annoteren Dominique Blommaert en Prescillia Algrain een vonnis van 6 augustus 2021 een vonnis van het vredegerecht te Mol, waarin de vrederechter de toepassingsvoorwaarden onderzocht van de rechtsfiguur “derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk” en het schadeherstel dat hieruit kan voortvloeien.