Eddy Wymeersch

Het algemeen belang als doelstelling van de auditfunctie en van het auditberoep

S&C 2011-02

Het beroep van auditor is opnieuw het voorwerp van aandacht van wet- en regelgevers. Opvallend is de aansluiting bij het algemeen belang dat tot uiting komt zowel in het Green Paper van de Europese Commissie, als in de ontwikkeling van de auditnormen door IFAC, zoals deze worden overzien door de PIOB. Enkele aspecten van de Green paper worden kort ontleed: de concentratie problematiek en de toezichtorganisatie. Verder wordt de PIOB voorgesteld.