Eddy Wymeersch

Het financiële recht, naar Europese maatstaven herijkt

WP 2006-13

De financiële reglementering is in 2004-2006 in een stroomversnelling geraakt. Niet enkel de omvang, maar ook de diepgang van de vernieuwingen, zullen bij de marktdeelnemers ernstige aanpassingen vergen. In deze bijdrage wordt gepoogd over de bijzonderheden heen, enkele krachtlijnen aan te geven. In de recent gevolgde benadering zijn de maatregelen meer alomvattend, vooral in het effectenrecht, maken zij gebruik van de soepeler "Lamfalussy" instrumenten, en zijn zij minder gericht op harmonisering dan op marktordening zonder meer. De beleggersbescherming is zowel zaak van deinformatie, als van de voorschriften voor de tussenpersonen. Voor marktmisbruik worden niet enkel preventieve, maar ook repressieve en eengemaakte onderzoeksinstrumenten in het vooruitzicht gesteld. De slotbemerking kan zijn: inzake regulering staat men in feite reeds voor een eengemaakte Europese regulator.