Doctoraatsverdediging Louis De Meulemeester

Op donderdag 12 januari zal FLI-onderzoeker Louis De Meulemeester zijn doctoraatsproefschrift verdedigen, getiteld “Schuldeisersbescherming in vennootschapsgroepen: een onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van verplichtingen van bestuurders in groepsvennootschappen ten aanzien van schuldeisers”. Promotor is prof. dr. Diederik Bruloot.

Hoewel vennootschapsgroepen een prominente rol spelen in de Belgische en globale economie, houdt het vennootschapsrecht doorgaans geen of slechts fragmentarisch rekening met groepsverhoudingen. Dit niettegenstaande uit de groepscontext verhoogde risico’s voor schuldeisers voortvloeien. Dit geldt in het bijzonder voor de twee kernproblematieken voor schuldeisers, namelijk het verrichten van uitkeringen uit het vennootschapsvermogen aan de aandeelhouders (bv. dividenden) en de bestuursplichten bij naderende insolventie.

In het proefschrift worden beide problemen op empirische en rechtsvergelijkende wijze onderzocht. Voortbouwend op deze resultaten worden vervolgens alternatieve benaderingen geformuleerd met betrekking tot de uitkeringsproblematiek in moedervennootschappen, terwijl voor de bestuursplichten bij dreigende insolventie wordt getracht tot een betere afbakening te komen van de verplichtingen die op vennootschapsbestuurders en in het bijzonder moederbestuurders rusten ten aanzien van schuldeisers.

De verdediging gaat door in de Ceremoniezaal (Aula), om 17u30. Achteraf volgt een receptie.

Inschrijven is via deze link mogelijk.