Nieuwe WP: “Kwalificatie als consument bij complexe contracts for differences”

In het arrest Petruchová (C-208/18) sprak het Hof van Justitie zich op 3 oktober 2019 uit over de invulling van het consumentenbegrip uit de Brussel I-bis-Verordening in de context van contracts for differences. Het Hof oordeelt in dit arrest dat art. 17, lid 1 Brussel I-bis-Verordening aldus moet worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon die op grond van een met een effectenmakelaarskantoor gesloten raamovereenkomst via contracts for differences (CFDs) transacties verricht op de internationale wisselmarkt, als ‘consument’ in de zin van die bepaling moet worden aangemerkt indien hij die overeenkomst niet heeft gesloten in verband met zijn bedrijfs- of beroepsmatige activiteit, wat de verwijzende rechter dient na te gaan.

In een recente IFR-Working Paper duiden Evariest Callens en Reinhard Steennot in welke mate het complexe karakter van deze financiële instrumenten al dan niet een rol kan spelen bij de invulling van het consumentenbegrip.