Nieuwe WP: “Het faillissement van bestuurders van rechtspersonen en onbeperkt aansprakelijke vennoten: licht aan het einde van de tunnel”

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek XX WER op 1 mei 2018 is het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht aanzienlijk uitgebreid. Zo is elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit verricht in beginsel een onderneming in de zin van artikel I.1, 1° WER. In de rechtspraak en rechtsleer gaf dit echter meteen aanleiding tot toepassingsvragen- en problemen, zowel wat de faillietverklaring van bestuurders van rechtspersonen als vennoten van vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid betreft.

Drie jaar na de inwerkingtreding van Boek XX WER lijkt zich stillaan een (duidelijke) lijn af te tekenen, die evenwel in bepaalde gevallen onbillijke gevolgen met zich meebrengt. Meer hierover leest u in de recent gepubliceerde IFR-Working Paper van Diederik Bruloot, Reinhard Steennot en Gauthier Vandenbossche.