Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

Het aantal gevallen van phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer (zoals whaling, bankkluisfraude, factuurfraude, …) nam de voorbije jaren een hoge vlucht. Tijdens deze studienamiddag op donderdag 1 juni belichten Diederik Bruloot, Reinhard Steennot, Jochen van Aalst, Glenn Heirman en Dominique Blommaert de verschillende juridische facetten van dit fenomeen elk vanuit een eigen invalshoek. Zij willen daarbij in de eerste plaats het publiek informeren omtrent de precieze draagwijdte van het actuele juridische kader. Daarnaast willen ze een aantal tendensen in de rechtspraak blootleggen, inzicht bieden in de aanpak vanuit de parketten en een aantal punten tot verbetering van het bestaande wettelijke kader naar voor schuiven. Op het einde van de studienamiddag is uitgebreid ruimte voorzien voor vraagstelling en debat vanuit het publiek.

Inschrijven is vanaf vandaag mogelijk via deze link.