Studienamiddag ‘Hervorming fiscale en sociale behandeling auteursrechten’

Onder het voorzitterschap van prof. dr. Mark Delanote, zullen IFR-leden prof. dr. Simon Geiregat en drs. Gauthier Vandenbossche, alsook prof. dr. Alexander De Becker, de impact van de hervorming van auteursrechten en naburige rechten toelichten. Zowel auteursrechtelijke, fiscale als sociaalrechtelijke aandachtspunten komen daarbij aan bod. Tijdens dit seminarie zullen zij hun expertise en praktische ervaring delen, met focus op volgende vraagstukken:

  • Welke inkomsten vallen voortaan onder de bijzondere belastingregeling?
  • Welke belastingplichtigen komen nog in aanmerking voor het bijzondere belastingregime?
  • Wat is de impact van de nieuwe financiële drempels?
  • Wanneer zijn er sociale bijdragen verschuldigd op auteursrechten?
  • Wanneer treden de nieuwe regels in werking? Is er voorzien in een overgangsregime?

Programma en inschrijven via deze link.