Hans De Wulf

Aspecten van gemeen- en strafrechterlijke schuldeisersbescherming bij herstructureringen

WP 2005-04

Deze tekst bevat een onderdeel van de bijdrage die Philip Traest en ikzelf geschreven hebben voor de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2004-2005 te Gent en Antwerpen. Het fragment behandelt vooreerst een aantal klassieke, voornamelijk burgerrechtelijke technieken waarop schuldeisers beroep kunnen doen wanneer hun schuldenaar, al dan niet met behulp van vennootschapscontructies, probeert activa weg te maken. Er wordt eerst gefocust op een aantal betwiste vragen betreffende de toepassing van de actio pauliana en van het veinzingsleerstuk (bv. stromanoprichting). Vervolgens komen enkele actiemiddelen aan bod die tijdens de vereffening van een vennootschap nog kunnen aangewend worden (beslag, nietigverklaring sluiting vereffening, faillissement tijdens vereffening, vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid van aandeelhouders die activa hebben ontvangen). Tenslotte wordt vrij uitgebreid ingegaan op de sterfhuisonstructie, waarbij de gezonde delen van een vennootschapsgroep in veiligheid gebracht worden voor besmetting door de zieke delen. Een aantal belangrijke aspecten van de problematiek komen niet aan bod, omdat zij een aparte bijdrage vragen (bv. herstructureringen in het kader van art. 41 Wet gerechtelijk akkoord).