Kristof Maresceau

Belgium, get ready to compete for corporate charters: een pleidooi voor de invoering van de statutaire zetelleer

WP 2014-02

In deze bijdrage wordt ervoor gepleit om in het Belgisch vennootschappelijk IPR afstand te nemen van de werkelijke zetelleer en over te schakelen naar de statutaire zetelleer, i.e. een variant van de incorporatieleer die de grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen toestaat. Geargumenteerd wordt dat deze benadering beter strookt met de Europese context en diverse voordelen biedt, onder meer op het vlak van de rechtszekerheid.