Laura Maes, Simon Landuyt

De maatschap: van contract naar instituut?

WP 2020-01

De bijdrage gaat in op de wijzigingen die de laatste jaren zijn aangebracht aan het juridische kader waaraan de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid onderworpen is. Het WVV heeft zijn invloed gehad op de maatschap, maar ook een aantal nieuwe regels op het vlak van de boekhouding, de inschrijvingsplicht in het KBO en de registratie van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register hebben belangrijke gevolgen voor de maatschap. In het licht van al deze zaken wordt nagegaan of de flexibele BV een alternatief kan zijn voorde maatschap die specifiek gebruikt wordt bij familiale vermogensplanning.

Volledige paper beschikbaar via: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3588824