Kristof Maresceau, Diederik Bruloot, Hans De Wulf, Liselotte Van Coillie

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: overzicht en enkele pijnpunten

WP 2019-09

Deze bijdrage wil een overzicht geven van de belangrijkste hervormingen die het WVV met zich brengt. Verder wordt ook aandacht besteed aan een aantal belangrijke vragen inzake inwerkingtreding en het overgangsrecht en wordt stilgestaan bij enkele pijnpunten van het nieuwe wetboek.