Diederik Bruloot

De minnelijke invordering van schulden van de consument: het toepassingsgebied van het nieuwe Boek XIX WER

WP 2024-4

Deze bijdrage spitst zich toe op het toepassingsgebied van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake “Schulden van de consument” en besteedt daarbij achtereenvolgens aandacht aan het materiële, personele, territoriale en temporele toepassingsgebied van Boek XIX WER.