Gauthier Vandenbossche

De tijdelijk hervormde gerechtelijke reorganisatie: soepeler, moderner, efficiënter?

WP 2021-07

Om het bestaande insolventierecht aan te passen aan de behoeften van de COVID19-crisis, voerde de wet van 21 maart 2021 “tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992” een aantal (tijdelijke) aanpassingen en verbeteringen aan Boek XX WER door.  

Vooreerst is de bedoeling van deze hervorming om de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie te vergemakkelijken, in het bijzonder voor kmo’s. Verder wordt een nieuwe ‘voorbereidende’ procedure ingevoerd, die ondertussen zijn eerste toepassingen in de praktijk en rechtspraak kent. Tot slot worden een aantal punctuele aanpassingen gemaakt aan Boek XX WER.