Gauthier Vandenbossche

Fiscale obstakels voor succesvolle reorganisatie na omzetting Insolventierichtlijn?

WP 2023-6

In deze Working Paper analyseren Charlotte Meskens en Gauthier Vandenbossche de fiscale gevolgen van het wetsontwerp tot omzetting van Insolventierichtlijn 2019/1023. Om de evenwaardige toepassing van de nieuwe insolventieprocedures die door het wetsontwerp omzetting Insolventierichtlijn worden ingevoerd te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de fiscale regimes voor de schuldeisers en schuldenaren worden uitgebreid tot die nieuwe vormen van reorganisatieprocedures. Daarnaast moeten ook sinds langere tijd in stand gehouden fiscale discriminaties worden weggewerkt. Indien de wetgever het behoud van de continuïteit van ondernemingen voorop wenst te stellen door tijdige reorganisatie, dienen ook de fiscale spelregels daarop afgestemd te zijn. Er moet dan ook over gewaakt worden dat de positieve economische effecten van reorganisaties niet gedwarsboomd worden door ongewenste fiscale (neven)effecten.