Gauthier Vandenbossche

Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten: een hobbelige weg back to its roots?

WP 2022-22

Dinsdag 6 december 2022 wordt in de Commissie Financiën het ontwerp van programmawet besproken. Dat bevat o.m. een hervorming van het fiscaal stelsel voor
auteursrechten.

Het ontwerp voorziet, naast het bestaande absolute drempelbedrag, in nieuwe relatieve beperkingen. Die maken een onderscheid naargelang de rechten al dan niet worden overgedragen n.a.v. een "geleverde prestatie".

Die nieuwe bepalingen kunnen echter voor rechtsonzekerheid zorgen. Kunnen vergoedingen, n.a.v. een opdracht, nog volledig als een roerend inkomen kwalificeren? En wat indien de prestatie niet wordt vergoed, of er zelfs geen prestatie is?

In een extract van een nieuwe Working Paper onderzoekt Gauthier Vandenbossche de draagwijdte van de nieuwe bepalingen. De volledige Paper, met een grondige analyse van de nieuwe belastingregeling, volgt later.