Reinhard Steennot

Juridische aspecten van ISABEL

WP 1999-06

Isabel is de innovatie in de bancaire wereld en laat ondernemingen toe op elektronische wijze te communiceren met banken en handelspartners. Deze bijdrage besteedt in de eerste plaats aandacht aan de problemen die rijzen naar aanleiding van de dematerialisering van het betaal- en berichtenverkeer (bewijs en identificatie). Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de problematiek van de aansprakelijkheid van de werknemer in geval van misbruik van het systeem. Verder wordt onder meer gewezen op het frequent gebruik van exoneratieclausules en wordt onderzocht in welke mate deze rechtsgeldig zijn. Published in: Revue de la Banque / Bank en Financiewezen, 1999/7,pp. 405-411.