Reinhard Steennot

Juridische problemen in het kader van de electronische handel

WP 1999-08

In onze hedendaagse informatiemaatschappij wint de elektronische handel steeds meer aan belang. Electronic commerce leidt tot de dematerialisering en de internationalisering van het handelsverkeer. Er wordt nagagaan in welke mate deze evolutie gevolgen heeft voor het tot stand komen en het bewijs van overeenkomsten en in welke mate de huidige wettelijke regeling aangepast is aan deze nieuwe wijze van handelen. Tot slot wordt aangegeven dat een verdere ontwikkeling van de elektronische handel onmogelijk is, voor zover er geen adequate Internet-betaalsystemen voor handen zijn. Daarbij wordt in het bijzonder onderzocht welke risico's aan een betaling via Internet verbonden zijn. Published in: T.B.H. 1999, pp. 664-676.