Diederik Bruloot

Schuldeisersbescherming in de BV na de afschaffing van het kapitaalconcept

WP 2020-06

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hervormt het BVBA-recht ingrijpend. Enerzijds wordt de flexibiliseringsgedachte die het hoofddoel van de volledige hervormingsoperatie van het vennootschaps- en verenigingsrecht is, in de context van de BVBA meer dan waar ook ten volle tot uitdrukking gebracht. Dit geeft aanleiding tot talrijke nieuwe mogelijkheden die op diverse plekken in dit boek aan bod komen. Anderzijds schaft het WVV voor de BVBA - die bij deze gelegenheid tot BV wordt omgedoopt - het integrale kapitaalconcept af. Onderhavige bijdrage concentreert zich op dit laatste aspect van de hervorming van het BVBA-recht. Na een beknopt overzicht van de motieven die aan deze radicale keuze ten grondslag liggen, worden de nieuwe bepalingen geanalyseerd die in de eerste plaats zijn gericht op de bescherming van schuldeisers na de afschaffing van de regelen inzake kapitaalvorming en -instandhouding.