Eddy Wymeersch

Studiedag Interne controle in de bank- & verzekeringssector

S&C 2010-04

Het onderwerp van deze studiedag is de "interne controle" waarbij vooral de financiële instellingen in de belangstelling staan.
Maar ik zou, bij wijze van inleiding, het vraagstuk willen verruimen en dit in verschillende richtingen.
De interne controle is uiteraard geen vraagstuk van de financiële instellingen alleen: alle ondernemingen hebben er mee te maken, zij het dat voor hen de externe reglementaire omkadering niet zo sterk is doorgedreven.
Alhoewel, de voorschriften inzake productcontrole zijn voor de meeste producten streng omschreven: denk maar aan de voedingscontrole, of de controle op geneesmiddelen, of op vliegtuigen en hun gebruik.
Ook de processen worden streng gecontroleerd, en bij tekortkomingen stelt men vast hoe groot de schade is: mag ik u twee recente gevallen vermelden: Toyota met zijn gaspedaal, of BP met zijn mislukte boringen in de Golf van Mexico. In industriële processen, bij voorbeeld in de textielsector wordt zeer sterk aan kwaliteitscontrole gedaan, omdat tekortkomingen onmiddellijk zichtbaar zijn .

Dit alles om samenvattend te stellen dat controle op de interne processen in alle ondernemingen een hoge prioriteit hebben, en dat zij in de industriële wereld, waar de ingenieurs de vlag zwaaien, wellicht sterker ontwikkeld zijn, zoals onlangs een bekend industrieel bij ons stelde dat de financiële sector nog zeer veel van hen te leren had.