Diederik Bruloot, Michiel De Muynck

Wet KMO-financiering: eerste analyse en breder perspectief

WP 2015-04

De Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (WKF) creeert een nieuw wettelijk kader voor kredietovereenkomsten aangegaan door ondernemingen bij professionele kredietgevers. Het belang van de WKF mag allerminst worden onderschat. De impact van de WKF is immers vergelijkbaar met wat de Wet Consumentenkrediet (WCK) voor kredieten aangegaan door consumenten heeft betekend.
Naast een duiding van de nieuwe regeling tegen haar ruimere beleidsmatige achtergrond, wil deze bijdrage de lezer een kritische analyse bieden van de WKF alsook een antwoord geven op diverse interpretatievragen.

(De definitieve versie van deze tekst wordt gepubliceerd in TBH 2015, afl. 4.)