Toelichtende nota: De positie van de kapitaalhouder bij herstructurering en de afstemming van de bepalingen van boek XX WER over de herstructureringen op het WVV

Hans De Wulf, Diederik Bruloot

Toelichtende nota: De positie van de kapitaalhouder bij herstructurering en de afstemming van de bepalingen van boek XX WER over de herstructureringen op het WVV

De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht, waaronder FLI-leden Diederik Bruloot en Hans De Wulf, het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht - Centre belge du droit des sociétés een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij de eerste toepassingen van de nieuwe herstructureringswetgeving.