Reinhard Steennot

Nieuwe wettelijke regeling voor girale en elektronische betalingen: wie wint en wie verliest?

WP 2010-04

Op 1 april 2010 is een nieuwe wettelijke regeling betreffende betalingsdiensten in werking treden. Deze regeling heeft de tot dan bestaande wetgeving aangaande grensoverschrijdende overschrijvingen binnen de Europese Economische Ruimte en aangaande elektronische betalingstransacties opgeheven. De nieuwe regeling heeft een ruimer toepassingsgebied en innoveert ook inhoudelijk op een aantal punten. In deze bijdrage zal aandacht besteed worden aan de nieuwe regeling en onderzocht worden of zij een betere bescherming inhoudt voor de gebruiker van betalingsdiensten.